“Mogelijkheden zien in plaats van beperkingen”

Niet of slecht kunnen zien óf horen wordt altijd gezien als een van de meest traumatische ervaringen voor de mens.  Als onderzoeker van de gevolgen van visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische problematiek en niet aangeboren hersenletsel weet ik dat als geen ander.  Concentreren op je mogelijkheden geeft je de beste uitgangspositie voor een nieuwe start. 

image002

Na mijn opleidingen tot TOA en medisch oogheelkundig fotograaf in het UMC Utrecht, ben ik werkzaam geweest bij Bartimeus in Doorn / Zeist, in het Erasmus MC in Rotterdam en in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Waar ik bij Bartimeus –- als TOA en oogmeetkundige –- visueel functie onderzoek verrichte bij mensen met een verstandelijke beperking, en bij neurologische- en psychiatrische patiënten. In het Erasmus MC én Het Oogziekenhuis Rotterdam was ik vervolgens werkzaam als TOA, researchmedewerker en oogheelkundig fotograaf. Daarnaast ben ik ook al meer dan 10 jaar als gastdocent en examinator verbonden aan de de Dutch HealthTec Academy in Utrecht, ter ondersteuning van de TOA-opleiding.

Sinds 8 jaar werk ik als zelfstandig interim manager, consultant en coach/trainer in de oogheelkunde en met een focus op oogheelkundige beeldvormende technieken.  Deze oogheelkundige beeldvormende technieken zijn namelijk niet meer weg te denken uit de oogheelkundige praktijk. In eerste instantie dachten we dat de nieuwe technieken de oude zouden vervangen, maar we komen er steeds meer achter dat we multi-modaal gaan werken. We gaan de verschillende oogheelkundige beeldvormende technieken naast elkaar gebruiken, als aanvulling op elkaar. Een interessant voorbeeld hiervan is de combinatie van Adaptive Optics met OCT, waardoor we vrijwel letterlijk een wereld aan nieuwe informatie tot ons krijgen.

Verder ben ik 7 jaar voorzitter geweest van de vereniging “Oogheelkundig Fotografen Nederland (OFN)”. Ook ben ik lid van de Engelse organisatie die zich bezig houdt met oogheelkundige beeldvormende technieken de “Ophthalmic Imaging Association (OIA)” en de Amerikaanse equivalent de “Opthalmic Photographers Society (OPS)”. Om mijn kennis ook buiten de OIA, OFN,OPS organisaties te verdiepen én te verbreden, bezoek ik regelmatig nationale en internationale congressen en heb vorig jaar een bezoek gebracht aan Moorfields Eye Hospital in Londen, UK en Harvard in Boston, USA.

De kennis en skills die ik heb opgedaan bij mijn oude werkgevers en klanten van de afgelopen jaren, wil ik graag inzetten binnen de oogheelkundige praktijk en de oogheelkundige beeldvormende technieken. Ik streef er naar om kennis te delen en over te dragen, om mogelijkheden te zien en innovatief bezig te zijn; om uiteindelijk samen de oogheelkunde en de oogheelkundige beeldvormende technieken in Nederland op een nog hoger plan te brengen en om samen te blijven vernieuwen.